Skip to the main content

Bestuursvacature

Bestuur bridgedistrict Amsterdam zoekt versterking

Aan de Amsterdamse bridgeclubs

Het bestuur van het district Amsterdam zoekt enthousiaste bridgers die als bestuurslid een bijdrage willen leveren aan de activiteiten van het district. Als gevolg van persoonlijke omstandigheden moet helaas onze penningmeester op korte termijn zijn taken overdragen.
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Enige ervaring met financiële administratie en begroten is gewenst.

Daarnaast zoeken we een bestuurslid ter versterking van onze clubondersteuning. Enige ervaring met organisatieadvies komt daarbij van pas.

Heb je interesse stuur een mail naar bdasecretaris@gmail.com wij nemen dan contact op voor een nadere kennismaking. Wil je eerst meer informatie vermeldt in je mail je telefoonnummer zodat we je terug kunnen bellen. Uiteraard kun je ook een van de bestuursleden zelf bellen.

Het district is primair verantwoordelijk voor de bridgecompetities tussen clubs in Amsterdam. De bekendste daarvan zijn de Bep Vriend Bokaal (paren competitie alleen open voor vrouwen) en de districtsviertallenwedstrijden. Daarnaast organiseren we geregeld andere competities, zoals open paren en gemengde paren.

Naast uiteraard een voorzitter, secretaris en penningmeester bevat het bestuur minstens 2
bestuursleden met de portefeuilles opleidingen en clubadvies. Deze bestuursleden overleggen geregeld met de NBB en de functionarissen uit andere districten over de ontwikkelingen in de bridgesport. De organisatie van de wedstrijden is uitbesteed aan gekwalificeerde personen onder begeleiding van de district competitie leider (DKL).

Het bestuur vergadert 3 a 4 maal per jaar (max 2 uur). Een daarvan is natuurlijk de Algemene Ledenvergadering, die uiteraard de begroting vaststelt en de financiële verslaglegging beoordeelt. In normale tijden organiseert het district ook jaarlijks een genodigdendrive meestal in december.

Belangrijk: volkomen tegen de maatschappelijke ontwikkelingen in bestaat het bestuur nu geheel uit mannen. Dit kun je ons verwijten maar misschien is je aanmelden voor een van de bestuursfuncties doelmatiger en praktischer. We zien dus name graag aanmeldingen van vrouwen. Want dat er voldoende gekwalificeerde vrouwen zijn staat vast.

We verwachten de komende jaren een uitdaging om het bridgen in Amsterdam aantrekkelijk te houden en de neerwaartse trend om te buigen. Creatieve ideeën zijn zeer welkom.

Andere artikelen

DistrictsViertallenCompetitie 1 – clubs, teams en spelers

De competitie-informatie bestaat uit een aantal berichten. Op deze pagina vindt u de informatie...

29/07/2022 - Pieter Peeters

Wedstrijdtechnische Opleidingen

De NBB is hard bezig geweest met het opnieuw inrichten van het wedstrijdtechnische opleidingenhuis....

06/07/2022 - Pieter Peeters

Overlijden Pierre Daemen

Recent bereikte ons het bericht dat op 23 juni Pierre Daemen plotseling is overleden. Pierre was...

05/07/2022 - Pieter Peeters