Skip to the main content

Wedstrijdtechnische Opleidingen

De NBB is hard bezig geweest met het opnieuw inrichten van het wedstrijdtechnische opleidingenhuis.

Het Gehele OpleidingenHuis heeft 4 verdiepingen:

Verdieping 1: BVC (BasisVaardigheden Clubleiding)

Voor degen die zich willen oriënteren op organisatie en arbitrage zijn er twee modules beschikbaar :

  • BVC Organiseren
  • BVC Arbitreren

Deze modules worden aangeboden in een elektronische leeromgeving (ELO). Met de elektronische leerweg (E-learning) kun je de modules helemaal individueel doorlopen. Je kunt de digitaal aangeboden lesstof ook opslaan en uitprinten. De modules kunnen worden afgesloten met een digitale zelftest.

De modules zijn afgeronde eenheden, je kunt ze afzonderlijk doorlopen.
Samen vormen ze de BasisVaardigheden Clubleiding (BVC).

Deze twee modules vormen ook de voorbereiding op de praktijkcursussen CO (ClubOrganisator) en CA (ClubArbiter).

Verdieping 2: CO (ClubOrganisator) en CA (ClubArbiter)

Na de BVC zijn er 2 praktijkcursussen :

  • CO (Club Organisatie) Organiseren en uitrekenen van een parenclubcompetitie en een feestdrive
    Standaardschema’s Op de meeste clubs kan de CO-man/vrouw zich prima redden
  • CA (Club Arbitrage) Alle veel voorkomende arbitrages

Ook deze 2 cursussen zijn afzonderlijk te doorlopen. Beide worden afgesloten met een examen.

Verdieping 3: CO+ en CA+

Hierna kan men dieper ingaan in de materie, ook dit zijn twee praktijkcursussen.

  • CO+ (Club Organisatie plus) Organiseren en uitrekenen van overige clubwedstrijden: o.a. viertallen/butler Andere schema’s, reglementen en schema’s invoeren in NBBR
  • CA+ (Club Arbitrage plus) Alle zaken waar een clubarbiter mee te maken kan krijgen

Ook deze 2 cursussen zijn afzonderlijk te doorlopen. Beide worden afgesloten met een examen.

Verdieping 4: Wedstrijdleider

Dit is een afsluitende cursus die maar op een paar plaatsen in Nederland wordt gehouden. Om tot de cursus te worden toegelaten moeten de cursussen CO+ en CA+ met goed gevolg zijn afgesloten. Verder moet men een aantoonbaar spelniveau hebben, eventueel aan te tonen via de spelkennistest. Naast de lessen zijn er stages, een schriftelijk examen en een mondeling examen.

Andere artikelen

DistrictsViertallenCompetitie 1 – clubs, teams en spelers

De competitie-informatie bestaat uit een aantal berichten. Op deze pagina vindt u de informatie...

29/07/2022 - Pieter Peeters

Overlijden Pierre Daemen

Recent bereikte ons het bericht dat op 23 juni Pierre Daemen plotseling is overleden. Pierre was...

05/07/2022 - Pieter Peeters

Subsidies

In dit bericht een overzicht van de subsidiemogelijkheden van het district zelf. Juli 2021: weer...

02/07/2022 - Pieter Peeters